วิธีการสั่งซื้อ

How_to_buy_alpha-b-อาหารเสริม สมาธิสั้น1

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ

How_to_buy_alpha-b-อาหารเสริม สมาธิสั้น2

2. กรอกข้อมูลการสั่งซื้อ

– สมาชิกใหม่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
– สมาชิกเก่า สามารถ Log in ได้ทันที

How_to_buy_alpha-b-อาหารเสริม สมาธิสั้น3

3. ตรวจเช็คอีเมล์และรายการสั่งซื้อ

How_to_buy_alpha-b-อาหารเสริม สมาธิสั้น4

4. โอนเงิน

How_to_buy_alpha-b-อาหารเสริม สมาธิสั้น5

5. แจ้งการโอนเงิน

โดยแจ้ง Order ID. พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง

ระบบแจ้งชำระเงิน
Email: info@alpha-b.me
Line ID: @alpha-b
โทร. 092-9989894